Психотерапевт Стара Загора

психолог стара загора
психологичен кабинет стара загора

Психолог Нели Пенчева 

Добре дошли в сайта ми, където ще намерите информация за психологическото консултиране, психотерапия и психодиагностика, които предлагам.

Казвам се Нели Пенчева и съм член на Дружеството на психолозите в България, под регистрационен номер BG-PR0746 2634-6001;6002. Работя в Психологичен кабинет – град Стара Загора, който се намира на ул. “ Странджа “ 1, партер. Стриктно спазвам ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА  ПСИХОЛОГА и се чувствам удовлетворена от работата си, защото е невероятно щастие да помагам на хората.

Работя по предварителна уговорка между двете страни на телефон: 0882946650. Всички услуги протичат в рамките на 50- 60 минути с изключение на психодиагностиката, която продължава около два часа.

Психологическите услуги се извършват само и единствено в кабинета, като е помислено и за хората в неравностойно положение, за които кабинета е напълно достъпен.

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика при:

Депресия и тревожност.

При наличие на депресия е важно да се обърнете към психолог или ако е необходимо и към психиатър. Тук психодиагностиката също е важна / провежда се от психолог /, тъй като от статистически данни става ясно, че психиатрите много често не успяват да я диагностицират депресията, както между впрочем и много други психични болести. В случай, че сте болни от  депресия заедно с вас ще направим план за лечение и в рамките на 10- 15 срещи можем да постигнем завиден резултат.  Ако имате нужда от психиатър ще бъдете насочени към него.

Психични разтройства и нервни пристъпи

Консултациите в тези случаи се извършват след проведена психодиагностика / това е подобно като техника на психологичното изследване на личността, само че се прилага друга методика /. След психодиагностиката психолога преценя към каква психотерапия да проведе или да насочи своя клиент към психиатър / ако това е необходимо /. В много случай са важни и двете.

 Стрес.

Много често освен консултацията е необходимо да се проведе обучение свързано с уменията на клиента да се справя със стреса. Може да бъде индивидуално или в група.

Психотерапия

Прилагам еклектична психотерапия, съобразена със състоянието на клиента.

Терапия при възрастни, които не разбират речта или не могат да я възпроизведат.

Става въпрос за работа при афазия на Брока или афазия на Вернике. Работя с афазии при поставена диагноза от лекар, където болният се учи да говори или да разбира речта.

Психодиагностика

Повечето психиатри не работят с методиките, с които са запознати психолозите. Много от тях дори няма да ви насочат към провеждане на психодиагностика. Представлява диагностика на цялостното състояние, която е полезна както за психиатрите, така и за психолозите, а защо не и на самите клиенти. Това е особено важно, ако провеждате психотерапия.

Групови консултации и възможност за споделяне с хора имащи сходни проблеми.

Става дума за групи за срещи и Т- групи, в които хората могат да споделят своите проблеми и да получат адекватна психологическа подкрепа. Разликата между двете групи, е че при втората може да бъде предоставяна информация според случая и да получите знания от различни източници. Текстовете се коментират и анализират. Груповите занимания се заявяват с  предварително записване на телефон. 0882946650- Нели Пенчева. Какви бъдещи групови консултации се провеждат можете да разберете на сайта ми. 

Консултации при възрастни хора и деца с увреждания и техните близки.

Психологът  консултира тези лица по проблемите, които поставят. Провеждат се също библиотерапия и арттерапия. Библиотерапията представлява метод, чрез който литературни текстове се анализират / какви трудности срещат героите,техните мисли и чувства, както и намиране на начини за решаването на техните проблеми./ Текстът се чете от психолога до кулминацията като се поддтиква клиента сам да довърши текста. Целта е клиента да се научи на социални умения.

Арттерапията служи като за диагностика, така и за терапия. Психологът подтиква клиента да нарисува рисунка, като естетичния резултат е без значение. Тя може да е с тема зададена от консултанта, но може и клиента сам да реши какво за нарисува .  По този начин се откриват проблеми и се решават чрез анализ на рисунката.

Обучение индивидуално и в група.

Обученията могат да бъдат свързани с всяка житейска сфера, където клиента среща трудности.  Клиентът изпълнява писмени, устни задачи или приема социални роли и зададени от водещият. По този начин се коригират неправилни мисли и поведение или се учи на ново.

Автогенен тренинг

Прилага- при стрес, депресии, тревожност, панически атаки. Автогенният тренинг е заимстван от хипнозата, но не е хипноза. Представлява форма на реалаксация, при която клиента се отпуска и се абстрахира от негативните мисли. Желателно е да заспи, но не е задължителна част от автогенния тренинг. Не е възможно да не се събуди. Абсолютно безвредна и приятна процедура. По начало сесиите на автогенния тренинг са 12, но клиентите получават подобрение на 3-4 процедура.

Психологично изследване на личността / за ТЕЛК и за пред други институции /

Институциите, пред които трябва да представите документ /психологическа характеристика / имат определени изисквания какви психологични сфери трябва да бъдат обследвани / с които психолога е запознат /,  или ако нямат конкретни изисквания изследват се тези сфери, които специалистът психолог е преценил. Психологическа характеристика се издава единствено след проведени процедури по обследването.

Уроци по психология

Освен уроците  предоставям като услуга всякакви писменни разработки по психология.

 Проблеми  при деца при ученето и училището, мотивация

Децата и родителите се консултират по тези  проблеми. Прилага се психодиагностика, арттерапия и може да бъде издаден документ, ако е необходимо.

Content Protection by DMCA.com