Психотерапевт Стара Загора

психолог стара загора
ПСИХОЛОГ СТАРА ЗАГОРА

 

Добре дошли в сайта ми, където ще намерите информация за психологическото

консултиране, психотерапия и психодиагностика, които предлагам.

Казвам се Нели Пенчева и съм член на Дружеството на психолозите в България.Работя в Психологичен кабинет –

град Стара Загора, който се намира на ул. “ Странджа “ 1, партер. Стриктно спазвам

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА  ПСИХОЛОГА и се чувствам удовлетворена от работата си,

защото е невероятно щастие да помагам на хората.

Работя по предварителна уговорка между двете страни на телефон:

0882946650. Всички услуги протичат в рамките на 50- 60 минути с изключение на

психодиагностиката, която продължава около два часа.

Психологическите услуги се извършват само и единствено в кабинета, като е

помислено и за хората в неравностойно положение, за които кабинета е напълно достъпен.

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика при:

Депресия и тревожност.

При наличие на депресия е важно да се обърнете към психолог или ако е

необходимо и към психиатър. Тук психодиагностиката също е важна / провежда се

от психолог /, тъй като от статистически данни става ясно, че психиатрите много

не успяват да я диагностицират депресията, както между впрочем и много други

психични болести. В случай, че сте болни от  депресия заедно с вас ще направим

план за лечение и в рамките на 10- 15 срещи можем да постигнем завиден резултат.

 Ако имате нужда от психиатър ще бъдете насочени към него.

Психични разтройства и нервни пристъпи

 

Консултациите в тези случаи се извършват след проведена психодиагностика / това

е подобно като техника на психологичното изследване на личността, само че се

прилага друга методика /. След психодиагностиката психолога преценя към каква

психотерапия да проведе или да насочи своя клиент към психиатър / ако това е

необходимо /. В много случай са важни и двете.

 

 Стрес.

 

Много често освен консултацията е необходимо да се проведе обучение свързано с

уменията на клиента да се справя със стреса. Може да бъде индивидуално или в група.

Психотерапия

Освен еклектична психотерапия

предлагам и следните видове психотерапия:

 

Библиотерапия

Терминът библиотерапия означава форма на поддържаща психотерапия или

прилагането на всички литературни жанрове към терапевтичния процес включително

печатни и непечатни материали и аудиовизуални средства.

Понякога библиотерапията се прилага индивидуално, но обикновено се практикува в

групова форма.

Библиотерапевтичният материал може да бъде мощно и динамично средство за

дълбоко проникване в неизвестни чувства и за изясняване на нерешени конфликти.

Подбраното четиво може да служи за споделяне на информация или да бъде

адресирано към емоционални потребности.

То е особено ефективно тогава, когато е нагодено към чувствата и разбиранията на

човека. Динамиките, които действат в библиотерапевтивната сесия са толкова

различни, колкото и във всяко друго терапевтивно преживяване . Действат и всички

обичайни защитни механизми.

 

Така например терапевтът може да открие, че пациентът се индифицира с някое

действащо лице от разказа или пиесата, докато същевременно изживява вина  и

, свързани с подобно взаимоотношение в личния живот. Или пък клиентът може да

открие действащо лице или обстоятелство в разказа или пиесата, напомнящи му за

, майка му, някоя авторитетна личност или други подобни от неговото настояще и минало.

Като обсъждат литературен материал, участниците в групата узнават собствените си

становища и стратегии при дадените аналогични  конфликти и получават възможност

да ги преценят по- трезво от дистанция и през погледа на другите участници в групата

и на терапевта и евентуално да ги коригират. При това не винаги се налага да

назозават открито собствените си проблеми.

 

Отношението на терапевта към участниците е ненатрапчиво- той ги подпомага  в

постигането на точно и задълбочено сами да намерят решение на проблемите и в

преработването на психотравмените преживявания по конструктивен начин.

С добър успех се оказаха и терапевтичните задачи, при които всеки от групата трябва

да създаде образ на герой, който е със сходен проблем на клиента. Дори само при

самото описване на проблема има терапевтично въздействие, а намирането на

решение на казуса на героя всъщност е намиране на решение на собствения проблем.

 

Артерапия

 

 

Независимо от това, че изкуствотерапията използва всички видове изкуство терминът

артерапия се е запазил за прилагането с лечебна цел на изобразителните изкуства.

Най- голямо значение имат рисуването и пластиката.

 

Благодарение на артерапията се онагледяват психопатологичните феномени  и за

проникване във вътрешния свят на предимно психично болни хора или при клиенти в

гранични състояния. При граничните състояния винаги има по- добър ефект, тъй като

пациента е болен в широкия смисъл на думата, без да има конкретна диагноза.

 

Използва се при състояния на депресия, мания, страхови състояния, неврози и

епилепсия. За лечение на неврози / по успешно от артерапията / се използва

автогенния тренинг, който представлява метод за релаксация като се използват

сугестивни техники / техники за внушение / и се прилага индивидуално, но може и

групово.

В арттерапията  се използват различни рисувателни техники- акварелна, живописна и

т.н. Много често се поставя тема- „ Моето семейство „ Конфликт”, „ Моите страхове „,       „ Моята тъга „ и т.н.

 

Психологът в най- често прилага следният метод, който има и обучителна цел и

развива творческия подход. Поставя задача да нарисуват това, което най- напред им

идва в съзнанието. Това може да бъде точки, чертички, геометрични фигури и т.н.

Чрез отворени въпроси и психоаналитични методи се достига до подсъзнателния

вътрешен конфликт или друг проблем.

 

След обсъждането участниците довършват рисунката и тя придобива цялостност /

например на кръгчето може да се сложи чертичка и да стане тиган /. Обсъждането на

рисунките в групата насища груповия разговор със съответно на проблемите на

клиентите съдържание, улеснява отреагирането на афективните напрежения ,

подпомага мълчаливите и себенеуверените да излязат от своята анонимност в групата.

 

Музикотерапия

 

Днес музикотерапията е утвърден метод в комплексната терапия на неврозите ,

психосоматичните разтройства и психозите. Музиката е вид изкуство, свързано със

социалното съществуване на човека.

 

От най- ранно детство човек разполага с определени средства за изразяване на своите

чувства- мимичен израз, жестове, възклицания и думи: пеенето и музиката

разширяват и усъвършенстват тези средства.

 

Музиката е най- емоционалното от всички изкуства. Музикалният език е своебразно

естетично отражение на действителността с подчертано експресивен и динамичен

характер, което обогатява нашето усещане за света и особено за самите нас,

представлявайки непосредствен израз на субективния свят на човешките чувства.

 

В последно време се подчертава комуникационният аспект на музиката. За тази цел

психологът  прилага следният метод за екстра и интрапсихична интегрираност / между

самата социална група и вътрешна- в самия човек, която има отношение към

адаптацията /: на всеки участник се дават картончета, на които са изобразени

човешки лица изразяващи определена емоция.

 

Тази емоция трябва да се свърже с основните настроения и видове музика: весела-

тъжна, бодра- уморена, доволна- сърдита, спокойна- развълнувана, смела- страхлива,

бавна – бърза, празнична- делнична, топла –студена, задушевна- отчуждена, ясна-

мрачна, красива- грозна.

 

Участниците показват това картонче, което отразява съответната емоция. Акцентира се

върху положението на очите, веждите, устата. Този метод е подходящ най- вече при

децата. Целта е по- добра адаптация и социална интегрираност.

 

Върху основните качества на мозикалното преживяване се изграждат терапевтичните

цели на музикотерапията, най- общо формулирани в четрири цикъла:

 

 

  1. Активиране на емоционалните процеси и стимулиране и вътрешно преработване и преудоляване на патогенните конфликти.
  2. Активиране и отключване на социалните взаимодействия на невербално равнище, които подпомагат преудоляването на комуникационни поведенченски разтройства с патогенна стойност.
  3. Овладяване на психофизично напрежение
  4. Педагогически цели, без да престават да бъдат терапевтични.

За тази цел се прилага друг подход: всеки от участниците споделя проблем или весело, позитивно преживяване, след което психологът изслушва подходяща музика. Емоциите, които носи музика се коментират и как предизвиканите емоции могат да помогнат за решаването на проблема. Последната част е рисуване на рисунка / не е задължителна /.

.

Социално- психологически тренинг

 

Този тип групова работа в моята практика получи името тренинг на уменията или

„ игри „. Това представлява обучение чрез опит. В затворена група / където важи

правилото за кофиденциалността- пазене на тайна / участниците се поставят чрез

ролеви игри в ситуация подобна на действителната.

 

Може да има писмени задачи или упражнения свързани тренировка на определени

умения. Социално- психологическите тренинги имат следните компоненти:  Увод- той

трябва да запознае участниците с темата на тренинга, целите и задачите и какво могат

да очакват като резултат, цели и задачи, които трябва да съответстват на

потребностите на участниците.

 

Правила, които да подпомогнат функционирането на групата, основна част / самите

упражнения, ролеви игри и т.н /, въпроси за обратна връзка благодарение на които се

разбира дали са постигнати целите и задачите и оправдани ли са очакванията,

пропуски и т.н

 

Т- групи и групи за срещи

 

 

Т-групите/ групи за тренинг в областта на човешките отношения / се основават на

идеята, че човек най- ефективно може да се променя, когато се намира в група.

Използват се за решаване на различни задачи : получаване на знания и опит в

междуличностните отношения, обсъждане на проблеми, придобиване на навици,

развитие на самосъзнанието и промяна в житейските нагласи.

 

Основен постулат е научаването чрез преживяване на опита и ролята на човешката

взаимопомощ. Т-групите имат по скоро образователен отколкото терапевтичен

характер, поради което са насочени към подпомагане на клиенти в норма. Водещият

не се намесва в груповия процес, дори когато констатира, че в застой или е

непродуктивен.

 

Допуска се подаване на нов материал за дискусиия или правене на бележки при

възникването на проблеми в общуването. В моята практика по- често се провеждат

групи за срещи / или ги наричам групи за разговори /. Разликите между групите за

срещи и т-групите е твърде условна.

 

 

Някои автори ги отъждествяват поради близките им цели и сходните им протичане. Те

разглеждат понятието „ групи за срещи” като обобщаващо. Те са по- скоро

разнопосочни в общия контект на личностната подкрепа и могат да се формулират в

широкия деапазон от самопознанието до социалното фукциониране. Важно е да се

отбележи, че при групите за срещи междуличностните отношения се разглеждат не

толкова като обект на промяна колкото до средство за промяна.

 

Основа на груповата дейност е общуването в което се създават условия за

наблюдение, себеопознаване, оказване на подкрепа, проява на отговорност,

изразяване на чувства, решаване на конфликти и преудоляване на съпротиви. Групите

за срещи са успешна алтернатива на традиционното психотерапевтично въздействие

особено за клиенти, които имат затруднения в общуването, в адаптирането и

постигането на близост с другите хора.

 

 

Някои хора не са подходящи за  включване в такава група . Това са хора с изявена

агресивност, стремеж към доминиране, които могат да превърнат групата в място за

проява на егоцентричните си желания. Груповата форма не е удачна и при твърде

подтиснати и слаби клиенти, които трудно устояват на възможен групов натиск и

задълбочават проблемите си.

 

Трябва да се отбележи и възможността за нарушаване на конфиденциалността, която е

задължителна норма както при индивидуалното консултиране така и при работа в

група.

 

Терапия при възрастни, които не разбират речта или не могат да я възпроизведат.

 

 

Става въпрос за работа при афазия на Брока или афазия на Вернике. Работя с

афазии при поставена диагноза от лекар, където болният се учи да говори или да

разбира речта.

Психодиагностика

 

Повечето психиатри не работят с методиките, с които са запознати психолозите.

Много от тях дори няма да ви насочат към провеждане на психодиагностика.

Представлява диагностика на цялостното състояние, която е полезна както за

психиатрите, така и за психолозите, а защо не и на самите клиенти. Това е особено

важно, ако провеждате психотерапия.

 

Групови консултации и възможност за споделяне с хора имащи сходни проблеми.

 

 

Става дума за групи за срещи и Т- групи, в които хората могат да споделят своите

проблеми и да получат адекватна психологическа подкрепа. Разликата между двете

групи, е че при втората може да бъде предоставяна информация според случая и да

получите знания от различни източници. Текстовете се коментират и анализират.

Груповите занимания се заявяват с  предварително записване на телефон.

0882946650- Нели Пенчева. Какви бъдещи групови консултации се провеждат

можете да разберете на сайта ми. 

 

Консултации при възрастни хора и деца с увреждания и техните близки.

 

 

Психологът  консултира тези лица по проблемите, които поставят. Провеждат се

също библиотерапия и арттерапия. Библиотерапията представлява метод, чрез който

литературни текстове се анализират / какви трудности срещат героите,техните мисли

и чувства, както и намиране на начини за решаването на техните проблеми./ Текстът

се чете от психолога до кулминацията като се поддтиква клиента сам да довърши

текста. Целта е клиента да се научи на социални умения.

 

Арттерапията служи като за диагностика, така и за терапия. Психологът подтиква

клиента да нарисува рисунка, като естетичния резултат е без значение. Тя може да е с

тема зададена от консултанта, но може и клиента сам да реши какво за нарисува .  По

този начин се откриват проблеми и се решават чрез анализ на рисунката.

 

 

Обучение индивидуално и в група.

 

 

Обученията могат да бъдат свързани с всяка житейска сфера, където клиента среща

трудности.  Клиентът изпълнява писмени, устни задачи или приема социални роли и

зададени от водещият. По този начин се коригират неправилни мисли и поведение

или се учи на ново.

 

 

Автогенен тренинг

 

Прилага- при стрес, депресии, тревожност, панически атаки. Автогенният тренинг е

заимстван от хипнозата, но не е хипноза. Представлява форма на реалаксация, при

която клиента се отпуска и се абстрахира от негативните мисли. Желателно е да

заспи, но не е задължителна част от автогенния тренинг. Не е възможно да не се

събуди. Абсолютно безвредна и приятна процедура. По начало сесиите на

автогенния тренинг са 12, но клиентите получават подобрение на 3-4 процедура.

 

 

Психологично изследване на личността / за ТЕЛК и за пред други институции /

 

 

Институциите, пред които трябва да представите документ /психологическа

характеристика / имат определени изисквания какви психологични сфери трябва

да бъдат обследвани / с които психолога е запознат /,  или ако нямат конкретни

изисквания изследват се тези сфери, които специалистът психолог е преценил.

Психологическа характеристика се издава единствено след проведени процедури по

обследването.

 

Уроци по психология

 

Освен уроците  предоставям като услуга всякакви писменни разработки

по психология.

 

 Проблеми  при деца при ученето и училището, мотивация

 

 

Децата и родителите се консултират по тези  проблеми. Прилага се психодиагностика,

арттерапия и може да бъде издаден документ, ако е необходимо.

Content Protection by DMCA.com