Психотерапевт Стара Загора

психолог стара загора
психологичен кабинет стара загора

Психолог Нели Пенчева 

Добре дошли в сайта ми, където ще намерите информация за психологическото консултиране, психотерапия и психодиагностика, които предлагам.

Казвам се Нели Пенчева и съм член на Дружеството на психолозите в България, под регистрационен номер BG-PR0746 2634-6001;6002. Работя в Психологичен кабинет – град Стара Загора, който се намира на ул. “ Странджа “ 1, партер. Стриктно спазвам ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА  ПСИХОЛОГА и се чувствам удовлетворена от работата си, защото е невероятно щастие да помагам на хората.

Работя по предварителна уговорка между двете страни на телефон: 0882946650. Всички услуги протичат в рамките на 50- 60 минути с изключение на психодиагностиката, която продължава около два часа.

Психологическите услуги се извършват само и единствено в кабинета, като е помислено и за хората в неравностойно положение, за които кабинета е напълно достъпен.

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика при:

Депресия и тревожност.

При наличие на депресия е важно да се обърнете към психолог или ако е необходимо и към психиатър. Тук психодиагностиката също е важна / провежда се от психолог /, тъй като от статистически данни става ясно, че психиатрите много често не успяват да я диагностицират депресията, както между впрочем и много други психични болести. В случай, че сте болни от  депресия заедно с вас ще направим план за лечение и в рамките на 10- 15 срещи можем да постигнем завиден резултат.  Ако имате нужда от психиатър ще бъдете насочени към него.

Психични разтройства и нервни пристъпи

Консултациите в тези случаи се извършват след проведена психодиагностика / това е подобно като техника на психологичното изследване на личността, само че се прилага друга методика /. След психодиагностиката психолога преценя към каква психотерапия да проведе или да насочи своя клиент към психиатър / ако това е необходимо /. В много случай са важни и двете.

 Стрес.

Много често освен консултацията е необходимо да се проведе обучение свързано с уменията на клиента да се справя със стреса. Може да бъде индивидуално или в група.

Психотерапия

Освен еклектична психотерапия

предлагам и следните видове психотерапия:

 

Библиотерапия

Терминът библиотерапия означава форма на поддържаща психотерапия или прилагането на всички литературни жанрове към терапевтичния процес включително печатни и непечатни материали и аудиовизуални средства.

Понякога библиотерапията се прилага индивидуално, но обикновено се практикува в групова форма.

Библиотерапевтичният материал може да бъде мощно и динамично средство за дълбоко проникване в неизвестни чувства и за изясняване на нерешени конфликти. Подбраното четиво може да служи за споделяне на информация или да бъде адресирано към емоционални потребности.

То е особено ефективно тогава, когато е нагодено към чувствата и разбиранията на човека. Динамиките, които действат в библиотерапевтивната сесия са толкова различни, колкото и във всяко друго терапевтивно преживяване . Действат и всички обичайни защитни механизми.

Така например терапевтът може да открие, че пациентът се индифицира с някое действащо лице от разказа или пиесата, докато същевременно изживява вина  и тревожност, свързани с подобно взаимоотношение в личния живот. Или пък клиентът може да открие действащо лице или обстоятелство в разказа или пиесата, напомнящи му за баща, майка му, някоя авторитетна личност или други подобни от неговото настояще и минало.

Като обсъждат литературен материал, участниците в групата узнават собствените си становища и стратегии при дадените аналогични  конфликти и получават възможност да ги преценят по- трезво от дистанция и през погледа на другите участници в групата и на терапевта и евентуално да ги коригират. При това не винаги се налага да назозават открито собствените си проблеми.

 

Отношението на терапевта към участрниците е ненатрапчиво- той ги подпомага  в постигането на точно и задълбочено сами да намерят решение на проблемите и в преработването на психотравмените преживявания по конструктивен начин.

С добър успех се оказаха и терапевтичните задачи, при които всеки от групата трябва да създаде образ на герой, който е със сходен проблем на клиента. Дори само при самото описване на проблема има терапевтично въздействие, а намирането на решение на казуса на героя всъщност е намиране на решение на собствения проблем.

Артерапия

Независимо от това, че изкуствотерапията използва всички видове изкуство терминът артерапия се е запазил за прилагането с лечебна цел на изобразителните изкуства. Най- голямо значение имат рисуването и пластиката.

Благодарение на артерапията се онагледяват психопатологичните феномени  и за проникване във вътрешния свят на предимно психично болни хора или при клиенти в гранични състояния. При граничните състояния винаги има по- добър ефект, тъй като пациента е болен в широкия смисъл на думата, без да има конкретна диагноза.

Използва се при състояния на депресия, мания, страхови състояния, неврози и епилепсия. За лечение на неврози / по успешно от артерапията / се използва автогенния тренинг, който представлява метод за релаксация като се използват сугестивни техники / техники за внушение / и се прилага индивидуално, но може и групово.

В арттерапията  се използват различни рисувателни техники- акварелна, живописна и т.н. Много често се поставя тема- „ Моето семейство „ Конфликт”, „ Моите страхове „,       „ Моята тъга „ и т.н.

Психологът в най- често прилага следният метод, който има и обучителна цел и развива творческия подход. Поставя задача да нарисуват това, което най- напред им идва в съзнанието. Това може да бъде точки, чертички, геометрични фигури и т.н. Чрез отворени въпроси и психоаналитични методи се достига до подсъзнателния вътрешен конфликт или друг проблем.

След обсъждането участниците довършват рисунката и тя придобива цялостност / например на кръгчето може да се сложи чертичка и да стане тиган /. Обсъждането на рисунките в групата насища груповия разговор със съответно на проблемите на клиентите съдържание, улеснява отреагирането на афективните напрежения , подпомага мълчаливите и себенеуверените да излязат от своята анонимност в групата.

Музикотерапия

Днес музикотерапията е утвърден метод в комплексната терапия на неврозите , психосоматичните разтройства и психозите. Музиката е вид изкуство, свързано със социалното съществуване на човека.

От най- ранно детство човек разполага с определени средства за изразяване на своите чувства- мимичен израз, жестове, възклицания и думи: пеенето и музиката разширяват и усъвършенстват тези средства.

Музиката е най- емоционалното от всички изкуства. Музикалният език е своебразно естетично отражение на действителността с подчертано експресивен и динамичен характер, което обогатява нашето усещане за света и особено за самите нас, представлявайки непосредствен израз на субективния свят на човешките чувства.

В последно време се подчертава комуникационният аспект на музиката. За тази цел психологът  прилага следният метод за екстра и интрапсихична интегрираност / между самата социална група и вътрешна- в самия човек, която има отношение към адаптацията /: на всеки участник се дават картончета, на които са изобразени човешки лица изразяващи определена емоция.

Тази емоция трябва да се свърже с основните настроения и видове музика: весела- тъжна, бодра- уморена, доволна- сърдита, спокойна- развълнувана, смела- страхлива, бавна – бърза, празнична- делнична, топла –студена, задушевна- отчуждена, ясна- мрачна, красива- грозна.

Участниците показват това картонче, което отразява съответната емоция. Акцентира се върху положението на очите, веждите, устата. Този метод е подходящ най- вече при децата. Целта е по- добра адаптация и социална интегрираност.

Върху основните качества на мозикалното преживяване се изграждат терапевтичните цели на музикотерапията, най- общо формулирани в четрири цикъла:

  1. Активиране на емоционалните процеси и стимулиране и вътрешно преработване и преудоляване на патогенните конфликти.
  2. Активиране и отключване на социалните взаимодействия на невербално равнище, които подпомагат преудоляването на комуникационни поведенченски разтройства с патогенна стойност.
  3. Овладяване на психофизично напрежение
  4. Педагогически цели, без да престават да бъдат терапевтични.

За тази цел се прилага друг подход: всеки от участниците споделя проблем или весело, позитивно преживяване, след което психологът изслушва подходяща музика. Емоциите, които носи музика се коментират и как предизвиканите емоции могат да помогнат за решаването на проблема. Последната част е рисуване на рисунка / не е задължителна /.

.

Социално- психологически тренинг

Този тип групова работа в моята практика получи името тренинг на уменията или       „ игри „. Това представлява обучение чрез опит. В затворена група / където важи правилото за кофиденциалността- пазене на тайна / участниците се поставят чрез ролеви игри в ситуация подобна на действителната.

Може да има писмени задачи или упражнения свързани тренировка на определени умения. Социално- психологическите тренинги имат следните компоненти:  Увод- той трябва да запознае участниците с темата на тренинга, целите и задачите и какво могат да очакват като резултат, цели и задачи, които трябва да съответстват на потребностите на участниците.

Правила, които да подпомогнат функционирането на групата, основна част / самите упражнения, ролеви игри и т.н /, въпроси за обратна връзка благодарение на които се разбира дали са постигнати целите и задачите и оправдани ли са очакванията, пропуски и т.н

Т- групи и групи за срещи

 

Т-групите/ групи за тренинг в областта на човешките отношения / се основават на идеята, че човек най- ефективно може да се променя, когато се намира в група. Използват се за решаване на различни задачи : получаване на знания и опит в междуличностните отношения, обсъждане на проблеми, придобиване на навици, развитие на самосъзнанието и промяна в житейските нагласи.

Основен постулат е научаването чрез преживяване на опита и ролята на човешката взаимопомощ. Т-групите имат по скоро образователен отколкото терапевтичен характер, поради което са насочени към подпомагане на клиенти в норма. Водещият не се намесва в груповия процес, дори когато констатира, че в застой или е непродуктивен.

Допуска се подаване на нов материал за дискусиия или правене на бележки при възникването на проблеми в общуването. В моята практика по- често се провеждат групи за срещи / или ги наричам групи за разговори /. Разликите между групите за срещи и т-групите е твърде условна.

Някои автори ги отъждествяват поради близките им цели и сходните им протичане. Те разглеждат понятието „ групи за срещи” като обобщаващо. Те са по- скоро разнопосочни в общия контект на личностната подкрепа и могат да се формулират в широкия деапазон от самопознанието до социалното фукциониране. Важно е да се отбележи, че при групите за срещи междуличностните отношения се разглеждат не толкова като обект на промяна колкото до средство за промяна.

Основа на груповата дейност е общуването в което се създават условия за наблюдение, себеопознаване, оказване на подкрепа, проява на отговорност, изразяване на чувства, решаване на конфликти и преудоляване на съпротиви. Групите за срещи са успешна алтернатива на традиционното психотерапевтично въздействие особено за клиенти, които имат затруднения в общуването, в адаптирането и постигането на близост с другите хора.

Някои хора не са подходящи за  включване в такава група . Това са хора с изявена агресивност, стремеж към доминиране, които могат да превърнат групата в място за проява на егоцентричните си желания. Груповата форма не е удачна и при твърде подтиснати и слаби клиенти, които трудно устояват на възможен групов натиск и задълбочават проблемите си.

Трябва да се отбележи и възможността за нарушаване на конфиденциалността, която е задължителна норма както при индивидуалното консултиране така и при работа в група.

Терапия при възрастни, които не разбират речта или не могат да я възпроизведат.

Става въпрос за работа при афазия на Брока или афазия на Вернике. Работя с афазии при поставена диагноза от лекар, където болният се учи да говори или да разбира речта.

Психодиагностика

Повечето психиатри не работят с методиките, с които са запознати психолозите. Много от тях дори няма да ви насочат към провеждане на психодиагностика. Представлява диагностика на цялостното състояние, която е полезна както за психиатрите, така и за психолозите, а защо не и на самите клиенти. Това е особено важно, ако провеждате психотерапия.

Групови консултации и възможност за споделяне с хора имащи сходни проблеми.

Става дума за групи за срещи и Т- групи, в които хората могат да споделят своите проблеми и да получат адекватна психологическа подкрепа. Разликата между двете групи, е че при втората може да бъде предоставяна информация според случая и да получите знания от различни източници. Текстовете се коментират и анализират. Груповите занимания се заявяват с  предварително записване на телефон. 0882946650- Нели Пенчева. Какви бъдещи групови консултации се провеждат можете да разберете на сайта ми. 

Консултации при възрастни хора и деца с увреждания и техните близки.

Психологът  консултира тези лица по проблемите, които поставят. Провеждат се също библиотерапия и арттерапия. Библиотерапията представлява метод, чрез който литературни текстове се анализират / какви трудности срещат героите,техните мисли и чувства, както и намиране на начини за решаването на техните проблеми./ Текстът се чете от психолога до кулминацията като се поддтиква клиента сам да довърши текста. Целта е клиента да се научи на социални умения.

Арттерапията служи като за диагностика, така и за терапия. Психологът подтиква клиента да нарисува рисунка, като естетичния резултат е без значение. Тя може да е с тема зададена от консултанта, но може и клиента сам да реши какво за нарисува .  По този начин се откриват проблеми и се решават чрез анализ на рисунката.

Обучение индивидуално и в група.

Обученията могат да бъдат свързани с всяка житейска сфера, където клиента среща трудности.  Клиентът изпълнява писмени, устни задачи или приема социални роли и зададени от водещият. По този начин се коригират неправилни мисли и поведение или се учи на ново.

Автогенен тренинг

Прилага- при стрес, депресии, тревожност, панически атаки. Автогенният тренинг е заимстван от хипнозата, но не е хипноза. Представлява форма на реалаксация, при която клиента се отпуска и се абстрахира от негативните мисли. Желателно е да заспи, но не е задължителна част от автогенния тренинг. Не е възможно да не се събуди. Абсолютно безвредна и приятна процедура. По начало сесиите на автогенния тренинг са 12, но клиентите получават подобрение на 3-4 процедура.

Психологично изследване на личността / за ТЕЛК и за пред други институции /

Институциите, пред които трябва да представите документ /психологическа характеристика / имат определени изисквания какви психологични сфери трябва да бъдат обследвани / с които психолога е запознат /,  или ако нямат конкретни изисквания изследват се тези сфери, които специалистът психолог е преценил. Психологическа характеристика се издава единствено след проведени процедури по обследването.

Уроци по психология

Освен уроците  предоставям като услуга всякакви писменни разработки по психология.

 Проблеми  при деца при ученето и училището, мотивация

Децата и родителите се консултират по тези  проблеми. Прилага се психодиагностика, арттерапия и може да бъде издаден документ, ако е необходимо.

Content Protection by DMCA.com